HEK Aliĝilo pdf

ALIĜILO-HEKprov27-07-2pg

 
Elŝutu pdf

  • ANONCOJ pri Postkongreso
  1. Pro limigitaj lokoj, la limdato de la aliĝo estas la 31-a de decembro 2018;  Post tiu dato la aliĝo estos traktata nur se restas liberaj lokoj;
  2. Necesas minimume 25 aliĝintoj por organizi la ekskurson;
  3. Prioritaton por postkongreso havas la IFEF-aliĝintoj;
  4. La prezo ne inkluzivas plian nokton en Domo Dioceza (pro tre malfrua reveno al Malago: 23.30);
  5. Oni traktos la aliĝon nur post pago de 50% el la kosto de la ekskurso;
  • Kiel atingi Malagon kaj la kongresejon.     Konsultu la retpaĝon :  Kiel alveni
    La loĝejo (kongresejo) situas en: “Casa Diocesana” (Dioceza Domo)  ĉe strato “Pasaje de los Almendrales, 2-4” ) Tf. . +34 952250600